Om forbrukslån – raske lån uten sikkerhet

Forbrukslån og raske penger i form av lån uten sikkerhet er et økende ettertraktet produkt. Mangelen på sikkerhet er også grunnen til at raske lån og forbrukslån har blitt så populære, men også farlige for fremtidig økonomi. Hvis du ikke tenker over hva du går inn i, kan man ende opp med årlige kostnader som …

Les mer

Lånekalkulator – Kalkuler Nedbetalingen av Lånet Ditt

Lånekalkulator som regner ut hvor mye du har igjen av lånet ditt over tid. Dette er altså en enkel kalkulator for amortisering. Amortisering er et økonomisk begrep om handler om tilbakebetaling av lån med faste avdrag til bestemte terminer. Amortisering er særlig alminnelig ved ihendehaverobligasjonslån og hypoteklån og kan skje på ulike måter: serielån og …

Les mer

Lån penger uten jobb?

Trenger du å låne penger selv om du ikke har en jobb? Kan du låne penger uten jobb? Det er vanskelig for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende uten fast kontrakt å låne penger fra banker. Tidligere var det et krav å at man måtte vise til en fast jobbinntekt. I dag har dette endret seg mer, …

Les mer

Lån og tilskudd i kommunene og om husbanken

I Husbanken kan de aller fleste få lån til å skaffe seg bolig, enten en bygger selv eller kjøper nybygget av en annen. Husbanken stiller også midler til disposisjon for kommunene. De fleste kommuner kan gi etableringslån som topplån og for å finansiere innskuddet når en kjøper leilighet i borettslag. Retningslinjene for å få etableringslån …

Les mer