Gjennomgang av USAs gjeldsproblem via lånte penger

Penger lånt ved utstedelse av verdipapirer er et av årsakene til de store problemene USA har i dag med gjeld. Her er en gjennomgang av USA sine gjeldsproblemer. Gjeld kan oppstå mellom enkeltpersoner, mellom bedrifter og enkeltpersoner, offentlige institusjoner og privatpersoner, offentlige virksomheter eller regjering med andre regjeringer. Historien til USA sine gjeld kan man …

Les mer