Tilstandsrapport og om denne rapporten i forhold til boligen din

En tilstandsrapport er en langt mer detaljert undersøkelse der takstmannen går boligen nærmere etter i sømmene. Blant annet leter han etter fukt med måleapparater. Han måler om det er noe galt med det elektriske anlegget, for eksempel om du har en jordingsfeil i anlegget ditt. Han krabber rundt på taket for å sjekke om takdekke er godt nok, og han går over den utvendige panel. Han vil da undersøke sluk på bad, kontrollerer at det er fall nok i gulvet ned mot sluket og leter etter mulige vannskader bak fliser osv. Kort sagt, dette er en grundig undersøkelse om helsetilstanden til din bolig. I tillegg til alt dette vil du få verditakst og lånetakster på vanlig måte, samt at du også kan få noe som kalles en tiltaks rapport av enkelte takstmenn. Det er en oversikt over hva som må eller bør utbedres ved boligen din, samt hva du kan påregne at det koster. En tilstands rapport koster mellom 2.500 og 4.500 kroner, men er ofte vel verdt investeringen. Særlig er det å anbefale å gjennomføre en tilstandsrapport hvis du skal selge boligen din. For det første inngir en slik rapport tillit overfor kjøperne. De er trygge på at de ikke med noen overraskelser. Dermed kan du faktisk oppleve at prisene også kan bli bedre. For det andre er du sikker på at kjøperen ikke kan komme etterpå å si at du har skjult feil og mangler. Disse forbundene kan hjelpe deg med takst eller tilstandsrapport:
Norges Tilstandsrapportforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Norges Takseringsforbund Norges
Byggvurdering og takstinstitutt

Denne innføringen av de nye lovene om avhending av bolig, ble også kravet til selgers informasjonsplikt mye større. Nå er det pålagt selger et mye større ansvar for boligens feil og mangler enn det var tidligere. Du kan bli stilt tit ansvar for ting du burde visst om, selv om du faktisk ikke kjente til feilene da du solgte boligen. Til nå har en takst tradisjonelt bestått av en firesiders rap port om boligen, der boligen er beskrevet slik takstmannen kan se den ved å vandre rundt i huset. Det begrenser seg til å notere at det er fliser på badet, tapet i stuen og kjøkkeninnredning på kjøkkenet. Og du kan fortsatt få en slik. Det er dette du trenger hvis du for eksempel skal refinansiere lånet ditt, eller låne mer penger med boligen som panteobjekt.

Legg igjen en kommentar