Tips om Budrunden ved Kjøp av Bolig – Vær smart i budrunden!

Hvordan byr man på en bolig i en budrunde?

I praksis kan du sende inn bud på en tilbudsblankett, som du får av selgeren, eller selgerens eiendomsformidler. Du byr på kontanter og budet er bindende, så du må sørge for på forhånd at du kan leve opp til det økonomiske engasjementet.

Dokumentene innblandet i et boligsalg er som sagt et slikt tilbudsblankett, som selger eller selgerens boligformidler må ha laget og forberede på forhånd. Du må gjøre ditt bud på tilbudsblanketten.

Alle Bud er bindende !

Budet som du byr på i en budrunde, og skal være på en bestemt sum kontanter som du har råd til. Hvis, etter at fristen har utløpt, det kun er mottatt ett bud, opphører budrunden og budgiver er ikke på sitt bud.

Bud kan bli trukket tilbake før fristen.
bolig kjøp

Som budgiver bærer du den fulle økonomiske risikoen for å møte handelen i budvilkårene og budet er bindende. Derfor er det en god idé å vurdere boligen med en bygningssakkyndig og søke finansiell rådgivning, før du legger inn budet. Selger må sikre at budperioden er lang nok til å gi nok tid til å vurdere bolig og søke om økonomisk rådgivning.

Hvis selgeren ikke har antatt budet, kan du trygt trekke den. Du har også mulighet til å trekke et bud og sende inn et sekund, bare det skjer i tilbudsfristen.

Hvis du har signert en kontrakt for kjøpet, kan du angre kjøpet innen 6 dager etter at avtale er gjort. Med andre ord, fra den tiden da både kjøper og selger har signert avtale om kjøp. Du må omvende seg skriftlig og det vil koste deg 1% av prisen du har bud på bolig.

Selger er ikke forpliktet til å selge til deg selv om du tilbyr høyeste pris. Selger står fritt til å godta et bud eller avvise det.
For tiden skal du vite at boligprisene vil synke med ca. åtte prosent utover skriver DB.

Legg igjen en kommentar