Trenger du finansiering?

Det første spørsmålet er som regel om du trenger finansiering? Vel, trenger du å låne penger for å finansiere noe, så må du belage deg på å oppsøke et låneselskap.

Finansiering er et spørsmål om å bevise at ditt prosjekt er bedre enn andres alternativer. De som har penger, enten i form av egen formue eller i forvaltning av annen kapital, har hele tiden alternative investeringsprosjekter. Det innebærer at du konkurrerer om å oppnå den beste finansieringen.

Din viktigste jobb som etterspørrer av kapital er derfor å sikre at ditt prosjekt fremstår som attraktivt, lønnsomt, troverdig, gjennomførbart, positivt, fremtidsrettet, konkurransedyktig, ryddig, solid, osv.

Hvor mye trenger du?
Skal du skaffe deg finansiering, er det viktig at du har laget en oversikt over hvor stort kapitalbehov du har og hva pengene skal brukes til. Dette kalles normalt for et budsjett.

Myndighetene pleier å stimulere til etablering når det er dårlige tider og arbeidsledigheten øker. Da økes antallet etableringstilskudd, etablererstipendier og andre gunstige ordninger. I gode tider kuttes tilskuddene.

Finansiering

Selskaper under etablering og i tidlig fase har ofte en anstrengt likviditet. Derfor tilbyr vi tjenestene våre slik at den er tilpasset likviditeten til selskapene vi hjelper. Vi bidrar til verdistigning, og tar gjerne eierandeler som kompensasjon i prosjektene og selskapene vi hjelper.

Unge selskaper og selskaper under stiftelse trenger egenkapital og finansiering i oppbygningsfasen. Det kan være vanskelig for selskapene å skaffe risikovillig kapital før selskapet har bevist sitt eksistensgrunnlag og skaffet seg sine første kunder. Norinnova kan investere egenkapital i denne kritiske tidlig såkornfasen. Her går Norinnova inn som aktive og kompetente eiere. Vi er også godt kjent med mulighetene for offentlig finansiering og kan være behjelpelig med å søke på slike midler.

Legg igjen en kommentar