Don’t Let Your Debt Define You: Overcoming the Challenges of Being in Debt

Nøkternt, basert på den faste gjeld summen av negative tanker om det. Det består av et hav av ”hvisser”, ”på grunn av” og ”fordi`er”. Gjeld er bare et tegn på at du skylder penger unna at du ikke kan betale. Det du frykter er trolig er reaksjonen fra kreditorer, noe som kan føre til:

Meget begrenset likviditet, opphør av kreditt, registrering i registeret for betalingsproblemer, vedlegg av inntekter, vedlegget av eiendeler, tvunget salg av aktiva, inkassobesøk til adressen din, personlig konkurs og mer. Fra kreditor side: når din evne til å betale faller fra, konkluderes det er vanligvis en ny avviklingsavtale med kreditor. Når avtalen av en eller annen grunn er brutt, er dette et klart signal til lanseringen av en stor, men forutsigbar inndrivningsapparat. At alle kreditorer har disse valgene kan raskt gjøre situasjonen perfekt håndterbare.
Det avgjørende i denne situasjonen er at du oppdager at du har god mulighet til å påvirke situasjonen i en positiv retning. Vi tror at oppløsningen av gjelden er gjenstand for en aktiv deltakelse fra alle berørte parter problemet – basert på fakta og muligheter.

Legg igjen en kommentar