Uføreforsikringer og andre forsikringer

En ung og frisk person kan få uføreforsikring fra et par hundre kroner i måneden, mens en 40-årig kvinne gjerne må ut med flere tusen i året. Kan du bruke kollektive avtaler gjennom fagforeninger, er det alltid langt rimeligere. Du kan velge mellom uførekapital, som gir en engangsutbetaling, eller uførerente, som gir en fast årlig pensjon i tillegg til folke trygden. En uføreforsikring gjelden bare for den som har forsikret seg. Hvis du dør, gir ikke uførepensjonen penger til de etterlatte. Derfor har mange en dødsrisikoforsikring, en livsdekning, i tillegg.

Det er særlig aktuelt om du forsørger noen. En familie økonomiske situasjon kan bli drama tisk endret om en av foreldrene faller fra og inntekten blir borte. Du bestemmer selv hvem som skal ha utbetalingen fra en livsforsikring dersom du dør.

Samboere som eier bolig sammen, bør begunstige hverandre i en livsforsikring for å sikre at utbetalingen går til den gjenlevende og ikke til vanlige arvinger. Samboere arver ikke hverandre med mindre det er avtalt spesielt i et testamente.

Er du enslig, kan forsikringen utbetales til dine barn, og til deg selv om du skulle bli ufør. Mange har slik livsforsikring i kombinasjon med uføreforsikring gjennom arbeidsforhold, fagforening eller privat. Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling.

Gjeldsforsikringer også en livsforsikring. Den er vanligst blant yngre, og knyttet til et lån, som slettes helt eller delvis ved dødsfall eller uførhet alt etter hva du avtaler. Utbetalingen går til banken, som sletter det som er igjen av gjelda. Dette blir da til fordel for arvingene.

Legg igjen en kommentar