Ulemper med enkeltpersonsforetak når det gjelder skatt

Et enkeltpersonsforetak har et privat skatteregime som medfører at alt overskudd blir skattlagt som lønnsinntekt på eier. Lønnsinntekt er den dyreste beskatningen vi har, og kan fort bli over 50%. Dette slår særdeles dårlig ut for innehavere av enkeltpersonsforetaket som driver innen kunnskapsbaserte næringer, da disse ofte har begrenset med kostnader utover den tiden som de legger inn i prosjektet.

Kunnskapsbaserte næringer har også forholdsvis høy timepriser. Denne kombinasjonen gir ofte et høyt resultat og dermed en høy skattesats. Du har ingen mulighet til å spare opp deler av overskuddet i bedriften uten først å måtte betale maksimal skatt.

I et enkeltpersonforetak er det ofte nøyaktig tid som er en problemstilling. Tiden du benytter for å bygge opp selskapet ditt er ikke noe du kan få fradrag får. Hadde man derimot hatt muligheten for å ansette seg selv, ville tiden man benyttet for å bygge opp selskapet kunne fradragsføres som lønn på deg, og dermed være en kostnadspost som trekker ned det totale overskuddet. Denne problemstillingen er det få gründere som tenker over, og det er et helt reelt tap i forhold til den sammenlagte skatten som selskapet ditt må betale for sine inntekter.

Legg igjen en kommentar