Ulemper med NUF som selskapsform?

Det er noen ulemper med et NUF som selskapsform sett i forhold til et vanlig Aksjeselskap. Det er også viktig for oss å informere om disse, slik at våre klienter er kjent med disse forholdene. Vi er bare tjent med at våre klienter vet hva de gjør, og vi lever av vårt gode navn og rykte.

Noen klienter opplever det som vanskelig å få lån og kreditter. Dette er ganske normalt, da selskapet ikke har noe nedre krav til aksjekapital, og den som yter lån/kreditt vil følgelig ta hele risikoen hvis selskapet ikke skulle greie å tilbakebetale sine forpliktelser. Det er også viktig å være klar over at et nystartet aksjeselskap ofte også må stille personlige garantier for evt. lån og leasingavtaler. NUF passer veldig bra for kunnskapsorienterte bedrifter hvor en ikke har behov for ekstern lånefinansiering av egenkapitalen, og ønsker å bygge selskapet stein for stein.

Noen klienter opplever også at selskapsformen NUF er mindre kjent enn et aksjeselskap. Det kan medføre at en kan møte på en som ikke vet hva NUF er og som nordmenn flest, reagerer med å bli ekstra skeptiske inntil de får forståelse for hva dette er.

De fleste av våre klienter opplevere ikke dette som noe stor ulempe, da de som oftest har etablerte relasjoner med sine kunder og leverandører fra før, og kunnskapsorienterte virksomheter ofte får oppdrag som følge av hva de har gjort tidligere, referanser og ikke hva slags selskapsform selskapet er organisert som.

Legg igjen en kommentar