Kjøp av Aksjer og det viktigste ved valg av nettmegler

Kjøper du ofte aksjer? Da er valg av riktig nettmegler helt essensielt.
Service og brukervennlighet er meget bra hos alle nettmeglerne. Alle skal klare å videresende ordrene til Oslo Børs i løpet av noen sekunder. Det er derfor ikke mulig å rangere meglerne etter brukervennlighet og service på gjennomføringen av aksjehandelen. Av kriteriene i oversikten under har vi lagt særlig vekt på pris og nødvendige tilleggstjenester

1. Pris: Svært viktig
Minstekurtasjen og den prosentvise kurtasjen er eneste prisen
du betaler for megler Ingen gebyrer for selve aksjehandelen tilkommer.

2. Tilleggstjenester (relatert til egen aksjehandel’): Middels viktig Det er tre gratis tilleggstjenester som er viktige:

3. Automatisk oppdatering av egen aksjeportefølje. Dette gir deg løpende beregninger av gevinst/tap.

4. Muligheter for å handle på kreditt (med pant i aksjeporteføljen din). Svært praktisk dersom du er en impulsiv aksjehandler som er avhengig av kreditt på kort varsel.

5. Realtidskurser ved innlegging av ordre. Da vet du hva aksjen koster akkurat i det øyeblikket du handler.

Legg igjen en kommentar