Valutalån – Fordeler og Ulemper og er man dømt til å tape penger?

Selv om du ikke skal kunne tjene på valutalån i det lange løp, vil du i perioder kunne tjene. Valutalån er derfor et aktuelt alternativ for den som har romslig nok økonomi til å tåle et eventuelt tap. Og det mest nærliggende alternativene er nok å flytte lånet sitt til euro, med dollar og sveitserfranc som alternativene. Her er noen generelle argumenter for og mot valutalån:

Dette taler for valutalån:

• Hvis renten er høy innenlands
• Fallende rente utenlands
• Høy oljepris
• Noenlunde balanse i norsk økonomi
• Kronen kan blir sterkere

Dette taler mot valutalån:

• Fallende oljepris
• Hvis politikerne bruker for mye oljepenger for raskt
• Bankene tar støne marginer for valutalån
• Kronen kan svekke seg

Legg igjen en kommentar