Valutalån en forklaring

Dette er valutalån:
Valutaeffekt Du låner 1 000 000 kroner i amerikanske dollar til kurs 5,30. Det betyr at du låner 188.689 dollar.
Stiger dollarkursen til 5,80, øker lånet ditt til 1.094340 kroner. Faller dollaren til 4,80, reduseres lånebeløpet tilsvarende til 905.660.
Renteeffekt Norske banker kan for øyeblikket låne amerikanske dollar til en rente på 2,18 prosent pr. år. Du må betale atskillig mer.
Nordea, for eksempel, legger 1,25 prosentpoeng på toppen av den amerikanske renten. I tillegg beregner banken seg gebyrer. Den effektive renten for dollarlån til kundene ender dermed på 3,43 prosent.
Låner du 1 million kroner i dollar hos Nordea, må du dermed ut med 34.300 kroner i årlige renter før skattefradrag.
Tar du opp et vanlig boliglån på tilsvarende beløp i norske kroner, krever Nordea for tiden en effektiv rente på 7,36 prosent
Det tilsvarerer 73.600 kroner i året, før skattefradrag.

Legg igjen en kommentar