Ved Husleie er husdyr og fremleie ganske vanlige spørsmål

Fremleie: Nesten fritt frem for det meste
En leieboer kan fremleie til en annen, men fremleieren må godkjennes av utleieren. Leieboeren skal søke utleieren om å få fremleie. Men utleieren har ikke mange muligheter til å avslå fremleieren. Et slikt avslag kan begrunnes i fremleierens kvalifikasjoner som beboer. Utleiren kan ikke nekte fremleie fordi han har noe mot fremleieren generelt.
I tidsbestemte leieforhold kan leieboeren fremleie ut leietiden. Han kan si opp avtalen hvis utleieren ikke godtar fremleieren. I løpende avtaler kan leie tageren fremleie hele boligen i inntil to år når han skal være midlertidig borte på grunn av ferie, militærtjeneste, studier og lignende. Det er ingen tidsbegrensning på fremleie av en del av boligen (for eksempel et soverom) når leieboeren blir boende selv.
Husdyr er ganske vanlig et konfliktområde ved husleie.
Selv om utleier har satt forbud mot husdyr, kan leieboeren holde husdyr hvis gode grunner taler for det. Med gode grunner tenker man både på sosiale og velferdsmessige grunner. Selskapskatter og førerhunder er med andre ord greit. Det er imidlertid krav om at husdyrholdet ikke er til sjenanse for utleie ren og eventuelt andre leieboere. Med sjenanse tenker en både på lukt, lyd og allergier.

Legg igjen en kommentar