Velge Annuitetslån eller Serielån? Hva er best og billigst?

Økonomisk sett lønner det seg mer med annuitetslån enn med serielån jo større prisstigningen et På begynnelsen av 1980-tallet var det høy prisstigning og skattemessig gunstig behandling av gjeldsrenter i tråd med dette skiftet mange over til annuitetslån med lang løpetid. Forutsetningene for at det skal være lønnsomt med annuitetslån med lang løpetid, har imidlertid endret seg drastisk de seinere årene. I tiden framover vil det bli tyngre å betale avdrag hvis vi fortsatt får redusert prisstigning.
I tillegg er det, som vi har sett, kan det bli dyrere å låne penger. Mange som har tatt opp for store lån i forhold til den økonomiske yteevnen, vil ha problemer med å legge om til en raskere nedbetaling, selv om dette er lønnsomt. Vi kan si at de som er kommet i en slik situasjon, er havnet i en gjeldsfelle.

Legg igjen en kommentar