Velge Bindingstid på Lån?

låne bindingstid


Det som gjør valget mellom fast og variabel rente vanskelig, er at vi først i ettertid kan si hva som var mest lønnsomt. Hvis du sitter med en rente som ligger fast på 13 prosent i tre år mens markedsrenten i samme periode reduseres fra 14 til 10 prosent, er du kommet dårligere ut med fastrentelånet enn med lån som i høyere grad følger utviklingen i markedsrenten.
Ved valg av lån til fast eller variabel rente vil derfor dine vurderinger om framtidig renteutvikling være avgjørende. Eller kanskje du legger så stor vekt på at dine utgifter er forutsigbare, at du velger fastrentelån selv om det er en risiko for at det blir dyre re enn lån med variabel rente?

Det er imidlertid viktig å skille mellom bindingstid for renten og samlet løpetid for lånet, særlig ved boliglån som jo gjerne løper over lang tid, ofte opp til 30 år. Hvis vi ser på hele løpetiden på f.eks. 30 år, vil renten på et lån med treårig bindingstid reguleres i alt ni ganger gjennom hele løpetiden. Hvis rentenivået faller jevnt over la oss si en tiårsperiode, vil rentenivået i kreditt foretakene følge etter, men alltid med et visst etterslep. Hvis du tror at rentenivået vil fortsette å falle, bør du derfor kontakte kredittforetaket for å få kortere bindingstid på lånet ditt. Husk at det te må gjøres på de tidspunktene renten skal reguleres. Hvis du velger å ta opp fastrentelån, bør du tilsvarende velge et lån som har relativt hyppige rentereguleringer.

Vær oppmerksom på at forholdet mellom rentenivå for fastrentelån med kort og lang bindingstid kan endre seg. Når renten for fastrentelån med kort bindingstid (f.eks. ett år) ligger over renten for fastrentelån med lang bindingstid, forteller det at mange i markedet venter at rentenivået vil falle i framtiden. Hvis det derimot er liten forskjell mellom rentenivå for kort og lang bindingstid, er det mange som venter at rentenivået vil holde seg mer stabilt.

Legg igjen en kommentar