Velge en Bygningssakkyndig ved Salg av Bolig

Valg av bygningssakkyndig

En bygningssakkyndig kan gjennomgå boligen og gjøre opp en statusrapport. Tilstandsrapporten, sammen med et tilbud av en eierskifteforsikring slipper du for din 10-årige selgeransvar.

En oppnevnt bygningssakkyndig er vanligvis en arkitekt, ingeniør eller kontorist av verkene, som er oppnevnt for å forberede undersøkelser. Noen bygningssakkyndige kan også hjelpe deg med å få innhentet et tilbud på en eierskifteforsikring.

Tilstandsrapporten er ikke lovfestet, men de aller fleste som bor i huset, velger å få det gjort. Hvis du ønsker å foreta en status av privatiserte, bør du være oppmerksom på at det er spesifikke krav.

Hvis du som selger har fått laget en tilstandsrapport og gjennomgått denne med kjøperen, samt kommet med et tilbud på en eierskifteforsikring og en skriftlig forpliktelse til å betale halvparten av premien før kjøpsavtalen er signert, vil du bli løst fra den 10-årige selgeransvar for svakhetene i boligen. Du må også spesielt gjøre kjøperen oppmerksom på dette ansvaret. Du kan eventuelt gjøre i et vedlegg til kontrakten for salg.

Legg igjen en kommentar