Verdibegreper i Tilknytning Til Bolig

I gjeldsarbeidet vil du støte på mange forskjellige verdibegreper, spesielt i til knytning til bolig, og de har ulik hensikt og blir brukt i ulike sammenhenger:
– Omsetningsverdi (markedsverdi) er den verdien markedet til enhver tid er villig til å betale for en bolig.
– Teknisk verdi er prisen på en tilsvarende bolig hvis du skulle bygge den i dag.
– Verdifastsettelse ved offentlig gjeldsordning er omsetningsverdi + 10 %.

– Likningsverdi er en stipulert verdi satt av likningskontoret, vanligvis ca. 1/3 av nybyggerprisen på byggetidspunket. Denne verdien blir brukt i forbindelse med beregning av skatt og er den du bruker på selvangivelsen. Oppjustering av den fastsatte likningsverdien skjer vanligvis årlig.
– Verditakst er en takst satt av en offentlig godkjent takstmann. Denne taksten inneholder en blanding av teknisk verdi og omsetningsverdi, justert for lav standard og manglende vedlikehold eller høy standard og godt vedlikehold.

– Lånetaksten er til bruk for finansiering av boligen. Denne taksten er på ca. 85 % av verditakst. Da minner vi om det vi nettopp har vært gjennom, at prisen på lånet (rentenivået) blir bestemt ut fra hvor stort lånet er i forhold til lånetaksten på boligen. Grunnen til at lånetaksten blir satt lavere enn verditaksten, er at kreditorene skal ha litt å gå på (margin) hvis boligen synker i verdi.

Legg igjen en kommentar