Viktige Tips Om Selvangivelsen – Ikke Betal Mer Enn Du Skal

Mange synes det kan være kjedelig å bruke tid selvangivelsen, og noen gjør dette unna så fort som overhode mulig. Likevel kan det være lønnsomt å gå nøye igjennom, og sørge for at du betaler riktig skatt og får de fradrag og særtrekk du har krav på. Det vil f.eks. være mange foreldre som glemmer å føre opp utgifter til foreldrefradrag. Man kan trekke fra inntil 25.000 kroner for ett barn, og deretter 5.000 for øvrige barn, for utgifter som for eksempel SFO og barnehage. Dette kan bety en god del skattekroner.

Slik starter du sjekken av selvangivelsen din:
For å kontrollere at tallene i selvangivelsen er korrekte, bør du gjennomgå papirene dine. Sjekk for eksempel:
* Lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver
* Årsoppgave fra banken og forsikringsselskapet
* Årsoppgave fra borettslag eller sameie
* Oversikt over all gjeld, inkludert boliglån, studielån, forbrukslån og gjeld på kredittkort
* Fjorårets selvangivelse – slik at du kan sammenligne

Er det flere viktige fradrag?
I tillegg til tall, bør du sjekke fradragsmulighetene dine – kanskje kan du slanke skatten enda mer. Noen av de vanligste fradragene er for eksempel:

* Gjeldsrenter
* Foreldrefradrag
* Pendlerfradrag
* Fagforeningskontingent
* Kostnader som følge av varig sykdom
* Gaver gitt til frivillige organisasjoner

Elektronisk levering av selvangivelsen
Du har flere valgmuligheter når det gjelder levering av selvangivelsen din. Du kan selvfølgelig levere den på tradisjonelt vis på papir, eller du kan levere på nett, via sms eller telefon. Elektronisk levering er mulig selv om du har ekstra fradrag, endringer eller vedlegg. Alt du trenger, er fødselsnummer og PIN-koden, som du finner nederst på papirutgaven av selvangivelsen.

Arbeide med selvangivelsen: Se etter at oppgavene som du mottok stemmer med det som står på den mottatte selvangivelsen. Bruk sjekklisten som finnes i veiledningen til selvangivelsen og se om de forholdene som nevnes der gjelder for deg.

* Blant annet er ikke reiseutgifter til og fra arbeid med på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Før på de tallene som mangler, eller korriger de som er kommet med feil.

* Skriv opp med penn direkte på den selvangivelsen du har mottatt. Tallene føres i kolonnen til høyre for de tall som skal korrigeres, eventuelt i eget felt på side 2. Om nødvendig kan du legge ved vedlegg for å forklare det du har kommet frem til. Husk da på merke vedleggene med ditt fødselsnummer.

Lever selvangivelsen.

* Har du ingen eller få tilleggsopplysninger, kan du levere selvangivelsen via internett. Sjekk her !
* Hvis du leverer papirversjonen må du huske å underskrive.
* Hvis du leverer via telefon eller internett undertegner du ved hjelp av en personlig PIN-kode som står på din selvangivelse.
Hva skjer dersom du ikke fører opp riktig ? Hvis du unndrar opplysninger, bevisst eller ubevisst, så vil det kunne bli reagert fra likningsmyndighetene.
Og reaksjonen vil kunne bestå i at du må betale forholdsvis mer i skatt, en såkalt tilleggsskatt.

Hvis du synes at leieinntektene dine skal være skattefrie, må du ikke fylle inn de i selvangivelsen!

arv | selvangivelse | formueskatt | bsu | skattefrie leieinntekter

Legg igjen en kommentar