Viktige Tips Ved Kjøp Av Eiendom i Spania

Her er en riktig viktige tips ved kjøp av eiendom i Spania du bør være klar over:

• Det er en rekke forhold du må ha bekreftet før du kan skrive under på en kontrakt.
Sjekk reguleringsplanen for området du vil kjøpe hus i. Krev at megleren skaffer dette.
• Be om en attest fra eiendomsregisteret der det står hvem som er
registrert som eier (Registro de Propiedad) og hvor stor eiendommen er.
• Hvilke heftelser det er på eiendommen (nota simple).
• Kvittering for betalt formuesskatt, og eventuelt betalt inntekst
skatt for ikke resident.
• Kvittering for betalt eiendomsskatt
• Hvis det er et nybygg, sjekk utbyggerens byggeplaner er innen for det byggetillatelsen gir rett til.
• Vedtekter dersom eiendom ligger i et sameie.
• Kvittering for betalte utgifter til strøm og vann.
OM KJØPET
Du er pliktig til å skaffe deg et personnummer (NIE.-numero). Dette nå være i orden før du får kjøpt eiendom.
Du må skaffe deg en spansk bankkonto. Via denne kontoen betaler
in alle dine løpende utgifter til strøm, vann, telefon, forsikring etc.
Dette kan ordens med automatisk trekk.
For ikke residenten må det opprettes en egen skatterepresentant. I-Jan skal representere deg i forhold til skattemyndighetene. Dette kan %ære en advokat eller en regnskapsfører. Dette ordner gjerne megleren din for deg.
Ikke godta at det blir satt en lavere kjøpesum på skjøtet. Mange meglere vil prøve å unndra seg gevinstskatt på denne måten. Dette vil 4 deg problemer når du selv skal selge fordi den får en gevinstkatt
$35 % av det beløpet du har satt for lavt. Settes beløpet 50.000 euro
• Det er utbyggeren som er motparten din hvis noe skulle gå galt. Ikke megleren eller formidleren. Seriøsiteten til utbyggeren er derfor svært viktig.
• Krev en ferdigstillelsesgaranti med dato for når eiendommen er ferdig for innflytting. Denne garantien innebærer at du får tilbake alt hvis prosjektet ikke blir fullført eller betydelig forsinket.
• Bruk alltid en advokat til å gjennom kontrakten før du kjøper.

Legg igjen en kommentar